Public Access

Bus

Airport Shuttle Bus
Bound for Oita Station (via Beppu Kitahama)
Kitsuki Interchange
Hiji
Beppu Bay Royal Hotel
Kamegawa (Furuichi)
Kankoko
Beppu Kitahama
Ikushi
Oita Shinkawa
Niagemachi
JR Oita Station
(Time required:65 minutes)
Bound for Former Oita Hover Ferry Base (via Oita Station) (Highway/Non-stop)
JR Oita Station
Former Oita Hover Ferry Base
(Time required:69 minutes)
Bound for Beppu Station (Airport Express Airliner)
Kitsuki Interchange
Hiji
Beppu Bay Royal Hotel
Kamegawa (Furuichi)
JR Kamegawa Station
Rokushoen
Kankoko
Mochigahama
Beppu Kitahama
JR Beppu Station
(Time required:51 minutes)
Bound for Yufuin (via highway/non-stop)
Yufuin (JR Yufuin Station)
(Time required:55 minutes)
Bound for Nakatsu/Usa/Bungotakada (Aisho Northliner) (High-speed Limousine Bus)
Akishishomae
Ohtashishomae
Tashibunakamura
Fuki
Sano
Hokubuchukakukougyoudanchi
Miwakougyoudanchiiriguchi
Bungotakadashiyakusho
Bungotakada
Usaekimae
Usahachiman
Hachiman no satousa
Usashiyakushomae
Houkyouji
Kinrouseishounenhoumumae
Kasamatsu
Tobinaga
Inumarukougyoudanchimae
Totomae
Nakatsushiminbyouiniriguchi
JR Nakatsu Station
Ohsadashakomae
(Time required:120 minutes)
Bound for Saiki/Usuki (via highway) (Aisho Southliner) (Southern High-speed Limousine Bus)
Lower Park Place (bound for airport)/Oita Park Place (bound for Saiki/Usuki)
Japan Semi-conductor Iriguchi (Airport line platform)
Usuki Interchange
Saiki Cosmo Town
Ohtemae
Saiki Station
(Time required:127 minutes)